Rom Stock Lolipop 5.0.2 Samsung Galaxy S5 Plus G901F Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Build number : G901FXXU1BOH4
Link download :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]