Em nhập máy nấu mới về bán để chưa bán được để đến nay hết bảo hành . nay có khách hỏi mua lấy ra sạc thấy lên nguồn ok . khách trả $$ rồi để đó sạc cho đầy pin lát quay lại lấy . đến lúc khách lấy thì cầm vào máy nóng ran . giờ kẹp nguồn ko bật kim lên 0,1A . sờ thấy ấm con nguồn nhỏ mã 77963 . em đã thay nó nhưng vẫn thế . ae giúp với . đen quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]