Galaxy J5 J500H J500G J500F J500Y Xóa Tài Khoản Google Account Lấy Liền Giá Rẻ Tại TP.HCM

TRUYỀN GSM
Địa chỉ: 739 Đường 3 Tháng 2, P 6, Q 10, TP.HCM (Ngã Tư Nguyễn Kim Với 3 Tháng 2)
Phone : 0909.099.687 ( Mr Truyền )
Yahoo : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Gmail : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Trình trạng máy bạn nhập tài khoản Google Account và bật tính năng khóa máy,khi các bạn up rom hay hard...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]