a e nào có rom gốc cho con này thì cho e xin với ah.thanks cả nhà nhiều a

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]