Máy tính bản trung quốc hiệu Benss B9
Em nó treo logo , kiếm file flash nhưng không có file dành cho Benss B9
Cuối cùng cũng tìm file cứu sống em nó
Chia sẽ cho anh em nào cần
Anh em 100 point thì comment bên dưới pass sẽ inbox đến khi link dead [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File flash qua LiveSuit107, có hướng dẫn trong link down
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vài hình ảnh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]