như trên máy vô nước lúc nhận sim lúc không, có áp sim, định hỏi a e xem câu tắt mấy con trở có sao không hay phải thay đúng trị số, tháo tụ và câu tắt trở là chiêu cuối vì nó vô CPU hết ùi, xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]