như tít mơi tham gia diễn đàn gặp con i747M trên 4rum thấy các bác chia sẻ đầy rẫy nhưng ko cho link coi như không [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bác DOWOANLD về quất luôn cho bản i747 và i747M được hết .
chỉ cho máy 4.4.2 thôi nhé vì Rom được MOD từ stock 4.4.2[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]