[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Hình hơi nhỏ vì ko có máy chụp ảnh nét,câu theo đường dây màu tím,lưu lại zoom lên sẽ thấy rõ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]