File được edit trên nền Stock Rom I747 4.4.2 I747UCUFNE4,hard-reset không mất tiếng việt nhé.
File Stock cứu máy chi sẽ ở link này --> [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

AE nào múc file trên tới nóc mới lên,thì đây chính là thần dược sau khi đã uống "nước thánh" [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]