nhận cây v8507 lên treo logo, vào recovery báo lỗi len gg tìm file nạp qua tool xong chết tức tưởi . Tìm rất nhiều file mà nạp đều báo lỗi, file bin thì bị mật khẩu read ra nạp lai củng ko lên . Nên nhờ ace nào có file bin chuẩn hoặc rom up qua tool giúp với .
thank ace nhiều !!!![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]