Full file Samsung Note 3 N9005 N9005XXUGBNL8 5.0 Lollipop
Note 3 với mã N9005 đã được nâng cấp lên Android Lollipop 5.0
[COLOR=rgb(0, 0,...[/FONT]​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]