chiều thử thâu iphone 6 k kt cảm biến xoay.............thâu xog xài vài tiếng mấy ấm ấm vào bắt cứ gì nó cũng quay ngang cả........ae nào biết pan này chỉ e phát.........:((:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]