nhờ ae biết hoặc đã làm qua giúp e nhận con nokia 206 bị rơi trắng màn hình e đã thay màn mới và đo áp vẫn đầy đủ nhưng vẫn ko đc.

Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]