e nhận máy khách khởi động lại liên tục đã fomat bằng volcano nhưng ko được anh em nào có file máy này cho e xin với ak e cảm ơn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]