bệnh của em nó khi chưa cắm tai nghe vào thì dùng bình thường.nhưng khi cắm tai nghe vào thì nó bị cấu hình tai nghe rút tai nghe ra cũng không hết....Ae nào đã từng làm qua xin giúp :o):o):o)
ps: cắc bác giúp em kiếm ít lúa để tối đi chơi với gấu thank!!!!

Chú ý lần sau : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]