-em có nhận con máy i9100G không nhận sim,em đã flash rùi not ok?
-có sơ đồ mạch mà không có sơ đồ bố trí linh kiện nên chưa biết làm từ đâu ạ?
-nên nhờ các bác giúp:D tkanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]