Unlock + Cài tiếng việt Note Edge N915T N915TUBU1ANL3 4.4.4 By Steam
Build tar trên nền stock N915T N915TUBU1ANL3
Hard reset không mất tiếng việt + Add root sẵn
Xóa hết App TMOBILE + remove Knox
Không bị lỗi bút + FC
Flash qua odin mất 4...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]