E có con v6216 mất mic tìm sơ đồ nhưng ko có mấy a đã làm qua rồi chỉ giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]