như tiêu đề anh em nào có giúp dùm mình ah. máy bị sọc màn hình đo thấy mất trở vài chân mà không biết đi về đâu hết, thank ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]