ban đầu máy chập nguồn e nhỏ con trỏ to **ng gần chân pin ra máy hết chập nguồn sóng gió sạc không vào pin .e câu kéo đủ thứ vẫn vậy mong ae giúp đỡ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]