v6216 không nhân sim, đã gỡ 2 con tụ như bài của bác phú mà không dk ạ. mang ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]