sao bài viết của em cứ đăng lên thì khoảng 30p thì lại mất thế nào ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]