máy nokia 130 rớt nước trắng màng hình,:((đã vệ sinh thật kỷ,ae nào đã đi qua cho mình xin chúc kinh nghiệm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]