Galaxy S4 i9505 rom 4.4.2 Lỗi wifi -> Fix wifi ok

-nhận máy của thợ: Galaxy S4 i9505 up rom 4.4.2 Lỗi wifi

-Fix wifi + Tiếng việt ok

-anh em có kèo cứ pm.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

__-Fix wifi + Tiếng việt ok__

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]