112 vẫn báo sạc nhưng k vào pin..cần a em giúp e với ạ!! em đã thay pin và sạc nhưng not ok

Chú ý lần sau :
Tiêu đề cần rõ ràng đã est
Bài viết sai box đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]