không biết cso ae nào trên này gặp tình trạng này chưa
khách đưa vô cái IP5 không sạc đc,em thay cáp sạc vô thì sạc nào cũng sạc đc,duy nhất sạc của IP không sạc đc,nghĩ chắc do dây cáp nên thay thử vài cọng và cọng zin tháo máy thì cũng y chang vậy,
không biết đây là lỗi gì,ae nào gặp qua chỉ giáo ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]