Như tiêu đề nhờ a e giúp đỡ e có con ip 5 lúc thì dùng bt sóng căng đét , có lúc thì tự nhiên mất sóng rồi hiện màn hình yêu cầu kích hoạt lại .
e đã rt rồi nhưng k hết . chưa biết bắt đầu từ đâu nữa . mong ae hướng dẫn cho với .
E nó gờ đang ở 8.4.1 BB 8.02.00 .

- - - Updated - - -

CÓ lúc thì mất sóng xong rồi lại "Đang tìm kiếm" rồi một lúc lại có sóng . Có lúc thìmất song xong mộtlúc là lên màn hình yêu cầu kích hoạt .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]