Trên Google có nhiều bài viết con này rồi nhưng mà links Die hết [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], nhân tiện có 2 chú M180S khách mang đến [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] , iem việt hóa rồi build luôn share cho các bác đỡ mất time tìm kiếm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Việt hóa trên nền rom gốc nên ổn định nhé
vội quá build luôn nên chưa biết có lỗi gì ko mà up trên 2 con done rồi
Links [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]  • ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]