em cũng không biết nhiều về iphone cho lắm
4s sài 8.1 em dò để năng lên nhưng dò hoài không tìm dc ...khách kêu đạt lại cài đặt em xóa và đặt lại nó hiện trái táo và đứng ...em để và itun nó tự dow và tư chay nhưng chay gần xong thì nó để lỗi 48 chay hoài cũng thế em các anh làm chung kêu làm ic lại mới dc mà giá nó cơ 1tr5 các anh có cách gì không iup em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]