bác nào có sơ đồ hay hình ảnh đường sạc của e nó cho e xin với ak.thanks
p;s sạc bằng cổng usb vẫn ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]