tình trạng bấm phím nguồn ko có dao động nhưng cắm sạc vẫn báo sạc bình thường. a/e có giải pháp nào giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]