Đang phát triển rom anh em cho em xin y kiến
Port system 4.4.2 của I9300 ROM Quốc tế Giao diện S5 cực đẹp
Link :
Pass : E210KS5
Bản S/L Waiting
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]