em nó bị lỗi ic wifi thay con khác vào rồi bật nguồn lên nó báo vậy, restune lại cũng vẫn bị vậy ạ. Bác nào biết nó làm sao xin chỉ giúp

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]