Rom Stock Lolipop 5.0.1 Galaxy Note 4 N910G Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ModelSM-N910G
Model nameGALAXY Note 4
CountrySingapore (StarHub)
VersionAndroid 5.0.1
Changelist5042088
Build dateTue, 02 Jun 2015 11:04:44 +0000
Product codeSTH
PDAN910GDTU1BOF1
CSCN910GOLB1BOF1
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]