tình hình là , máy khách bị hư chui sạc , thay ok , nhựng sạc ko báo gì . đã làm mọi cách , bỏ 2 con trở đường sạc , 3 con tụ dường vbat đo có 5v ok ,

câu tắt cuộn dây luôn , cũng vẫn vậy , không mở nguồn gim sạc thì báo cục pin rồi tắt , rồi lại hiện cục pin rồi tắt

và bây giờ là hết cách , nhờ anh em nào biết cách trị chia sẽ , thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]