Rom Stock Lolipop 5.0.1 Galaxy Note 4 N910G Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-N910G
Model name GALAXY Note 4
Country Singapore (StarHub)
Version Android 5.0.1
Changelist 5042088
Build date Tue, 02 Jun 2015 11:04:44 +0000
Product code STH
PDA N910GDTU1BOF1
CSC N910GOLB1BOF1
Link download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]