Em nhận một em cắm sạc ko báo gì,thợ trước đã chế diot. Cắm sạc đo v thì ko có cấp ra, còn đo từ chân pin nó ra 5v. em đã thay chân,thay cáp khác mà vẫn vậy :(( ae chỉ giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]