Note:
- Tool này mình viết lần đầu trên nền java nên có nhiều khuyết điểm, và còn thiếu 1 số chức năng.
- Anh em test cho ý kiến để mình bổ sung hoàn thiện hơn.
- Khi down về giải nén chạy tool hỏi use + pass, AE cứ comment là có vào inbox.
- Link sẽ tồn tại 1 ngày ae tranh thủ test nhé.
==> Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Soft hỗ trợ: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]