như tiêu đề mình đã thay màn khác nhưng vẫn không sáng, ae nào có sơ đồ hay là qua rồi xin giúp mình với khách hối quá.cám ơn ae nhiều.sáng giờ nhận được có cây nay trả lại thì tiếc quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]