Tình hình là sao em flash cái rom này cứ đến đoạn flash system.img.ext4 gì đấy thì nó lại báo fail vậy các bác? Em đã thử lại nhiều lần mà vẫn vậy. Ai biết khắc phục chỉ e với ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]