Xoá ẩn iCloud ios 8.4.1 -> 9.x không cần backup sạch và không cần JB


Nếu đã làm mọi cách mà vẫn không thể thoát hẳn iCloud thì bắt buộc chúng ta phải thoát ẩn. Hôm nay LamApple sẽ hướng dẫn anh em thoát ẩn nhanh đến mức không ngờ.

Bước 1: dùng itunes backup máy đang bị icloud đó lại ( backup k đặt pass)
Bước 2: Mở file backup bằng ibackupbot mình đã shared [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]