e đã thay chân sạc nhưng ko được


Chú ý lần sau :
Bài post sai bo x đã move
Tiêu đề cần ngắn gọn đã est[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]