Chào tất cả các ae trên diễn đàn.
Lâu ngày wa ko có chay máy lock xin cac a chi giáo lại zùm e chay lai toan báo loi ko-e thank. Máy e đang bị iphone vô hiệu hóa.
Thông thuong khi chay lại phien ban 4.3.3 thuong la cai itunes là thấp hiên e đang cài 11.0.5 hay là thấp hơn nữa.
E lưu SHSH trong iFaith1.5.9 xong ra 4.3.3. tao fimware custom 4.3.3 tren iFaith1.5.9 ra fimware xong e tiến hành restore mà toan báo lỗi 11 mà e đã sửa file hosts hết rùi mà vẫn báo lỗi này.
Nay e muon ? các a nào biết còn cách nào chạy lại máy lock giữ lai BB để ghép sim dc ko ak. Thank ae rất nhiu khach đang trờ lấy máy.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]