như tiêu đề em đang cần gấp file rom tv con galaxy g318 v phus bác nào có rồi em xin ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]