Hết cách rồi mới làm chuyện bỉ ổi như thế này !
giờ hết kèo thơm , toàn kèo thế này quất đại luôn .... tình hình nó banh bét nhè cái parititons ,tool unbrick Boarddiag ngồi ngó ... QPST à chào thua ....check toàn fail AP ...emmc .....giải pháp tháo emmc toshiba ra write dump bằng easyjtag ...kết quả done ko ngờ !
Nhìn cái partitions em info ra anh em xem thì hiểu
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]