máy china Vivo androi 4.2.2
Em việt hóa toàn lỗi mong mấy bác giúp em. em cảm ơn nhiu
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]