nếu pin trên 60% thì sạc bt còn pin còn ít thì báo vậy ae giúp e với!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]