mình mới nhận cây iphone 5 dùng được tí là sập nguồn,thỉnh thoảng kẻ sọc màn rồi sập luôn,bật nguồn núc lên núc không phải dùng phim nguồn và home mới lên. Mình đã thay pin chạy lại dùng được vài tiếng lại bị sập nguồn,giờ sập hẳn không lên. Các cao thủ gặp qua rồi chỉ giáo e với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]