bác nào có bản rom Tiếng việt i896 share mình , thank you nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]