Ace ai chỉ giùm e cách đọc SCHEMAN dòng IPHONE với . E nhìn sơ đồ này chẳng hiểu gì cả hjx .
E biết đọc của Nokia thôi , Sam sung thì cũng tạm tạm còn iphone thì chẳng hiểu gì cả .
Rất mong ace chỉ dạy nhiệt tình . thanks ace trước nhiều nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]